Dowiedz się więcej!

Idea Torqway'a zrodziła się w 2009 roku. W 2014 wyprodukowaliśmy Torqway Sport, który zebrał liczne nagrody na międzynarodowych targach w USA, Europie i w Azji. Zachęceni tymi sukcesami postanowiliśmy dalej rozwijać nasz produkt i obecnie tworzymy Torqway Hybrid - wersję ze wspomaganiem elektrycznym. Zaczęliśmy od małej firmy rodzinnej, teraz nasz zespół i partnerzy tworzą wielką rodzinę Torqway'a.

Beata Paszke - Sobolewska
Prezes
Andrzej Sobolewski
Dyrektor Techniczny
Agata Wandzel
Manager ds. Produktu
Łukasz Darka
Manager ds. Marki
Paweł Szweda
Manager ds. Sprzedaży
Rafał Adriańczyk
Manager ds. Technicznych
Katarzyna Brzuzy
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Bartosz Sobolewski
Specjalista ds. Marketingu i Wsparcia Technicznego
Karol Talaśka
Specjalista ds. Technicznych

Projekt Torqway Hybrid finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Badawczo-Innowacyjnego Horyzont 2020, umowa numer 778154.

Planujemy kolejne pojazdy z rodziny Torqway, wyposażone w nasz innowacyjny mechanizm: Torqway Active, Torqway City i Torqway Sport. Znakiem Torqway sygnowana będzie też linia akcesoriów sportowych.

Torqway Active
Torqway City
Torqway Sport
torqway-active
torqway-city
torqway-sport

Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za odwiedzenie naszego Serwisu. W związku ze zmianami w prawie, poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”), informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Torqway sp. z o.o. (dalej, jako „Torqway”) z siedzibą w Toruniu przy ulicy Roślinnej 19 87-100, Polska, KRS: 0000504435, NIP: 879-26-73-338, REGON: 341561020.

I. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe gromadzone i przechowywane w plikach cookies oraz logach serwera przetwarzane są w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług oraz dla celów analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych jest uzasadniony interes Torqway – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane są w celu kontaktowania się z Tobą – podstawą prawną do takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. b) RODO. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne a brak ich podania skutkować będzie niemożliwością skontaktowania się z Tobą.

II. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
b) do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych); |
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

III. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkowników
Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty wspierające Torqway w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usług informatycznych, a także inne podmioty upoważnione na mocy obowiązującego prawa. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, to wówczas zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wykonania obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości pod adres siedziby spółki lub poprzez email na adres: torqway@torqway.com Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności pod adresem: https://torqway.com/files/2018-06/POLITYKA PRYWATNOŚCI TORQWAY Sp. z o.o_.pdf